مهدی خدادادی آگوست 4, 2013
بازی کنیم : FEZ هنرنمایی با پیکسل ها

بازی کنیم : FEZ هنرنمایی با پیکسل ها

برای من بخش مهمی از سرگرمی هایم را بازی های کامپیوتری می سازند ....