حقوق بشر


Tag

مهدی خدادادی جولای 15, 2014
باگی به نام اسرائیل

باگی به نام اسرائیل

دامنه جنایات اسرائیل به گوش همه رسیده است . مخصوصا این روزها که باز دوباره...