پوستر برگ درختان سبز – اسماالحسنی

موضوعات :

  • # پوستر
  • # تایپوگرافی
  • # طراحی گرافیک

سال اجرا :

  • ۱۳۹۰ خورشیدی

ابزارها :

  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photshop
  • Sinasoft Kelk 2000

وظایف :

  • اجرای نهایی
  • ایده پردازی و طراحی

سفارش دهنده :

  • Today Posters

اشتراک گذاری :

 

پوستر پیش رو نگاهی دارد به وحدت عالم خلقت . اینکه کوچکترین اجزای این عالم هم از شعور الهی بهره می برند . تک تک اجزای تشکیل دهنده عالم ، یک کل واحد را تشکیل می دهند.

این پوستر برای جسنواره اسماالحسنی طراحی و تولید شده است و شایسته تقدیر شناخته شد.

 

8

1

10

9

pixeler pixeler