سایت فوتبال. آی آر

موضوعات :

  • # رابط گرافیکی کاربر
  • # وب سایت

سال اجرا :

  • ۱۳۹۱ خورشیدی

ابزارها :

  • Adobe Photshop
  • Sublime text
  • Svn

وظایف :

  • Frontend
  • پیاده سازی سمت کاربر
  • طراحی رابط گرافیکی کاربر

سفارش دهنده :

  • مجری سایت فوتبال . آی آر

اشتراک گذاری :

6

1

4

 

3

7

2

 

 

5

pixeler pixeler