تایپوگرافی


Category

مهدی خدادادی خرداد ۲۱, ۱۳۹۴
تایپوگرافی از سیر تا پیاز : خوشنویسی

تایپوگرافی از سیر تا پیاز : خوشنویسی

اصولا زمانی که ما از "تایپ" و "تایپوگرافی" صحبت می کنیم ، داریم از فرآیندی صنعتی ، تکثیر پذیر…

مهدی خدادادی شهریور ۱۸, ۱۳۹۲
تایپوگرافی از سیر تا پیاز : تایپ فارسی در وب

تایپوگرافی از سیر تا پیاز : تایپ فارسی در وب

به مناسبت روز وبلاگ نویسی ، قصد دارم دومین مجموعه از مطالب تایپوگرافی از سیر تا پیاز را به…

مهدی خدادادی تیر ۴, ۱۳۹۱
تایپوگرافی از سیر تا پیاز : تعریف

تایپوگرافی از سیر تا پیاز : تعریف

"تایپوگرافی از سیر تا پیاز" عنوان مجموعه مقالاتی است که سعی دارد تا به تایپ و رابطه آن با تصویر…