تایپوگرافی


Category

مهدی خدادادی ژوئن 11, 2015
تایپوگرافی از سیر تا پیاز : خوشنویسی

تایپوگرافی از سیر تا پیاز : خوشنویسی

اصولا زمانی که ما از "تایپ" و "تایپوگرافی" صحبت می کنیم ، داریم از فرآیندی صنعتی ، تکثیر پذیر…

مهدی خدادادی سپتامبر 9, 2013
تایپوگرافی از سیر تا پیاز : تایپ فارسی در وب

تایپوگرافی از سیر تا پیاز : تایپ فارسی در وب

به مناسبت روز وبلاگ نویسی ، قصد دارم دومین مجموعه از مطالب تایپوگرافی از سیر تا پیاز را به…

مهدی خدادادی ژوئن 24, 2012
تایپوگرافی از سیر تا پیاز : تعریف

تایپوگرافی از سیر تا پیاز : تعریف

"تایپوگرافی از سیر تا پیاز" عنوان مجموعه مقالاتی است که سعی دارد تا به تایپ و رابطه آن با تصویر…